Bütünsel Gelişim Yolculuğu

 750,00

Zerrin Bilge’den sevgili ailelere çağrı var.. ⁣

Kategoriler:

⁣Günümüzde okul, kurs ve atölye çalışmalarında çocuklara bireysel ve gelişimsel özelliklerine göre yaklaşılmaktan ziyade, sıradanlaşmış ve çoğunluğa uygun olan paylaşımlar yapılmaktadır. Ancak, her çocuk biriciktir ve her çocuğun/insanın gelişimsel özellikleri özneldir.⁣

Bu doğrultuda, yıllar içerisinde aldığım eğitimler ve edindiğim mesleki ve bireysel deneyimlerim neticesinde; yaşadığımız bu değişim sürecinde, artık yeni ifadeler ve yeni bir eğitim ve destek hizmetinin oluşması gerekliliği inancıyla; bu programı geleceğe dair bir yatırım ve bir vizyon olarak sunuyorum.⁣

Bireyin salt akademik ve kariyer odaklı bir geleceğe itilmesinden ziyade; kendini tanıyan, yaşamla ve insanlarla hissiyat dolu bağlantısı olan, canlı, meraklı ve geleceğe umutla bakabilen bireylerin var olabilmesine katkı sunmak dileğiyle; sizleri bütünselliği ve gelişimsel öznelliği temel alan BÜTÜNSEL GELİŞİM YOLCULUĞU’na davet ediyorum.⁣